University of London - Banner

Đại học London

Đại học London là một trong những trường đại học lớn nhất, đa dạng nhất Anh Quốc với hơn 120.000 sinh viên tại London và hơn 50.000 sinh viên đang theo học trên 190 quốc gia. Định hướng các chương trình đào tạo do SIM cung cấp được giảng dạy tại Goldsmiths, Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London và University College London.

SIM sẽ kỷ niệm 35 năm ngày ra đời chương trình Quản trị học đầu tiên với UOL vào năm 2021. Trong 34 năm qua, danh mục các chương trình không ngừng tăng lên cho đến nay bao gồm Kế toán, Ngân hàng, Kinh doanh, Phân tích Kinh doanh, Khoa học Dữ liệu, Đổi mới Kỹ thuật số, Kinh tế, Tài chính, Quan hệ Quốc tế, Chính trị, Quản trị học, CNTT và Máy tính.

Vào năm 2020, chúng tôi tự hào cung cấp các chương trình mới với Khoa Máy tính của Goldsmiths. Một loạt các chương trình bao gồm khóa học Chứng chỉ mới về Máy tính và Hệ thống Thông tin, chương trình đào tạo Cử nhân về Khoa học Máy tính, Học máy và Trí tuệ Nhân tạo, Phát triển Web và Ứng dụng di động, cũng như nhiều chương trình đào tạo sau đại học về Khoa học Dữ liệu, AI và FinTech.

POSTGRADUATE PROGRAMMES

Văn bằng Sau cao đẳng ngành
– Khoa học Dữ liệu
– Khoa học Dữ liệu
– Kinh tế
– Đổi mới Kỹ thuật số
– Kinh doanh Điện tử và Truyền thông Xã hội
– Tài chính
– Quản trị học
Thời lượng: 1 năm
Học phí: 11.150 SGD
Tuyển sinh: Tháng 9

Thạc sĩ Khoa học ngành Kế toán Chuyên nghiệp
Thời lượng: 6 tháng
Học phí: 17.200 SGD
Tuyển sinh: Tháng 1/ Tháng 6

FOUNDATION / DIPLOMA / UNDERGRADUATE PROGRAMMES

Chương trình Dự bị Quốc tế
Thời lượng: 1 năm
Học phí: 17.200 SGD
Tuyển sinh: Tháng 5/ Tháng 8

Chứng chỉ Giáo dục Đại học về Khoa học Xã hội
Thời lượng: 1 năm
Học phí: 13.000 SGD
Tuyển sinh: Tháng 9

Chứng chỉ Giáo dục Đại học về Máy tính và Hệ thống Thông tin
Thời lượng: 1 năm
Học phí: 14.900 SGD
Tuyển sinh: Tháng 9

Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành
– Kế toán & Tài chính
– Tài chính & Ngân hàng
– Quản trị & Kinh doanh
– Khoa học Dữ liệu & Phân tích Kinh doanh
– Kinh tế
– Kinh tế & Tài chính
– Kinh tế & Quản trị học
– Kinh tế & Chính trị
– Quan hệ Quốc tế
– Quản lý & Đổi mới Kỹ thuật số
Thời lượng: 3 năm
Học phí: 32.000 SGD
Tuyển sinh: Tháng 9

32,000
Học phí: 21.700 – 28.100 SGD
Tuyển sinh: Tháng 9

Thời lượng: 2 năm (Dành cho sinh viên có Chứng chỉ Giáo dục Đại học về Khoa học Xã hội)
Học phí: 20.400 SGD
Tuyển sinh: Tháng 9

Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành
– Máy tính & Hệ thống Thông tin
Thời lượng: 3 năm
Học phí: 43.200 SGD
Tuyển sinh: Tháng 9

Thời lượng: 2 năm (Dành cho sinh viên có Chứng chỉ Giáo dục Đại học về Máy tính và Hệ thống Thông tin)
Học phí: 28.300 SGD
Tuyển sinh: Tháng 9

Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành
– Khoa học máy tính
– Khoa học Máy tính (Máy học và Trí tuệ Nhân tạo)
– Khoa học Máy tính (Lập trình Web và ứng dụng Di động)
Thời lượng: 3 năm
Học phí: 38.910 SGD
Tuyển sinh: Tháng 4/ Tháng 10

32,000
Học phí: 25.940 – 38.910 SGD
Tuyển sinh: Tháng 4/ Tháng 10

Thời lượng: 2 năm (Dành cho sinh viên có Chứng chỉ Giáo dục Đại học về Máy tính và Hệ thống Thông tin)
Học phí: 25.940 SGD
Tuyển sinh: Tháng 4/ Tháng 10

Đại học London là một trong những trường đại học lớn nhất, đa dạng nhất Anh Quốc với hơn 120.000 sinh viên tại London và hơn 50.000 sinh viên đang theo học trên 190 quốc gia. Định hướng các chương trình đào tạo do SIM cung cấp được giảng dạy tại Goldsmiths, Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London và University College London.

SIM sẽ kỷ niệm 35 năm ngày ra đời chương trình Quản trị học đầu tiên với UOL vào năm 2021. Trong 34 năm qua, danh mục các chương trình không ngừng tăng lên cho đến nay bao gồm Kế toán, Ngân hàng, Kinh doanh, Phân tích Kinh doanh, Khoa học Dữ liệu, Đổi mới Kỹ thuật số, Kinh tế, Tài chính, Quan hệ Quốc tế, Chính trị, Quản trị học, CNTT và Máy tính.

Vào năm 2020, chúng tôi tự hào cung cấp các chương trình mới với Khoa Máy tính của Goldsmiths. Một loạt các chương trình bao gồm khóa học Chứng chỉ mới về Máy tính và Hệ thống Thông tin, chương trình đào tạo Cử nhân về Khoa học Máy tính, Học máy và Trí tuệ Nhân tạo, Phát triển Web và Ứng dụng di động, cũng như nhiều chương trình đào tạo sau đại học về Khoa học Dữ liệu, AI và FinTech.

Mẫu câu hỏi

Trò chuyện với chúng tôi

University of London - Banner

Đại học London

Đại học London là một trong những trường đại học lớn nhất, đa dạng nhất Anh Quốc với hơn 120.000 sinh viên tại London và hơn 50.000 sinh viên đang theo học trên 190 quốc gia. Định hướng các chương trình đào tạo do SIM cung cấp được giảng dạy tại Goldsmiths, Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London và University College London.

SIM sẽ kỷ niệm 35 năm ngày ra đời chương trình Quản trị học đầu tiên với UOL vào năm 2021. Trong 34 năm qua, danh mục các chương trình không ngừng tăng lên cho đến nay bao gồm Kế toán, Ngân hàng, Kinh doanh, Phân tích Kinh doanh, Khoa học Dữ liệu, Đổi mới Kỹ thuật số, Kinh tế, Tài chính, Quan hệ Quốc tế, Chính trị, Quản trị học, CNTT và Máy tính.

Vào năm 2020, chúng tôi tự hào cung cấp các chương trình mới với Khoa Máy tính của Goldsmiths. Một loạt các chương trình bao gồm khóa học Chứng chỉ mới về Máy tính và Hệ thống Thông tin, chương trình đào tạo Cử nhân về Khoa học Máy tính, Học máy và Trí tuệ Nhân tạo, Phát triển Web và Ứng dụng di động, cũng như nhiều chương trình đào tạo sau đại học về Khoa học Dữ liệu, AI và FinTech.

POSTGRADUATE PROGRAMMES

Văn bằng Sau cao đẳng ngành
– Khoa học Dữ liệu
– Khoa học Dữ liệu
– Kinh tế
– Đổi mới Kỹ thuật số
– Kinh doanh Điện tử và Truyền thông Xã hội
– Tài chính
– Quản trị học
Thời lượng: 1 năm
Học phí: 11.150 SGD
Tuyển sinh: Tháng 9

Thạc sĩ Khoa học ngành Kế toán Chuyên nghiệp
Thời lượng: 6 tháng
Học phí: 17.200 SGD
Tuyển sinh: Tháng 1/ Tháng 6

FOUNDATION / DIPLOMA / UNDERGRADUATE PROGRAMMES

Chương trình Dự bị Quốc tế
Thời lượng: 1 năm
Học phí: 17.200 SGD
Tuyển sinh: Tháng 5/ Tháng 8

Chứng chỉ Giáo dục Đại học về Khoa học Xã hội
Thời lượng: 1 năm
Học phí: 13.000 SGD
Tuyển sinh: Tháng 9

Chứng chỉ Giáo dục Đại học về Máy tính và Hệ thống Thông tin
Thời lượng: 1 năm
Học phí: 14.900 SGD
Tuyển sinh: Tháng 9

Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành
– Kế toán & Tài chính
– Tài chính & Ngân hàng
– Quản trị & Kinh doanh
– Khoa học Dữ liệu & Phân tích Kinh doanh
– Kinh tế
– Kinh tế & Tài chính
– Kinh tế & Quản trị học
– Kinh tế & Chính trị
– Quan hệ Quốc tế
– Quản lý & Đổi mới Kỹ thuật số
Thời lượng: 3 năm
Học phí: 32.000 SGD
Tuyển sinh: Tháng 9

32,000
Học phí: 21.700 – 28.100 SGD
Tuyển sinh: Tháng 9

Thời lượng: 2 năm (Dành cho sinh viên có Chứng chỉ Giáo dục Đại học về Khoa học Xã hội)
Học phí: 20.400 SGD
Tuyển sinh: Tháng 9

Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành
– Máy tính & Hệ thống Thông tin
Thời lượng: 3 năm
Học phí: 43.200 SGD
Tuyển sinh: Tháng 9

Thời lượng: 2 năm (Dành cho sinh viên có Chứng chỉ Giáo dục Đại học về Máy tính và Hệ thống Thông tin)
Học phí: 28.300 SGD
Tuyển sinh: Tháng 9

Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành
– Khoa học máy tính
– Khoa học Máy tính (Máy học và Trí tuệ Nhân tạo)
– Khoa học Máy tính (Lập trình Web và ứng dụng Di động)
Thời lượng: 3 năm
Học phí: 38.910 SGD
Tuyển sinh: Tháng 4/ Tháng 10

32,000
Học phí: 25.940 – 38.910 SGD
Tuyển sinh: Tháng 4/ Tháng 10

Thời lượng: 2 năm (Dành cho sinh viên có Chứng chỉ Giáo dục Đại học về Máy tính và Hệ thống Thông tin)
Học phí: 25.940 SGD
Tuyển sinh: Tháng 4/ Tháng 10

Đại học London là một trong những trường đại học lớn nhất, đa dạng nhất Anh Quốc với hơn 120.000 sinh viên tại London và hơn 50.000 sinh viên đang theo học trên 190 quốc gia. Định hướng các chương trình đào tạo do SIM cung cấp được giảng dạy tại Goldsmiths, Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London và University College London.

SIM sẽ kỷ niệm 35 năm ngày ra đời chương trình Quản trị học đầu tiên với UOL vào năm 2021. Trong 34 năm qua, danh mục các chương trình không ngừng tăng lên cho đến nay bao gồm Kế toán, Ngân hàng, Kinh doanh, Phân tích Kinh doanh, Khoa học Dữ liệu, Đổi mới Kỹ thuật số, Kinh tế, Tài chính, Quan hệ Quốc tế, Chính trị, Quản trị học, CNTT và Máy tính.

Vào năm 2020, chúng tôi tự hào cung cấp các chương trình mới với Khoa Máy tính của Goldsmiths. Một loạt các chương trình bao gồm khóa học Chứng chỉ mới về Máy tính và Hệ thống Thông tin, chương trình đào tạo Cử nhân về Khoa học Máy tính, Học máy và Trí tuệ Nhân tạo, Phát triển Web và Ứng dụng di động, cũng như nhiều chương trình đào tạo sau đại học về Khoa học Dữ liệu, AI và FinTech.